Loli Kantor Poza Lasem - Żydzi w Europie Wschodniej

Próba dotarcia do Żydów, którzy nie wyemigrowali i którzy kultywują tradycje żydowskiego życia tyle lat po II wojnie światowej.

Więcej... »

Czym jest fotografia?

Kuratorzy Centrum Pompidou w Paryżu wybrali sobie za cel szukanie odpowiedzi na tytułowe pytanie wśród praktyków fotografii – samych fotografów.

Więcej... »

Sztuka lat 70. w filmie Józefa Robakowskiego

Józef Robakowski za zadanie postawił sobie odkrycie mentalności aktualnie działających artystów, ujawnienie ich świadomości historycznej”..

Więcej... »

Jerzy Lewczyński Znalezione w Nowym Jorku (1979)

Znalezisko Lewczyńskiego zawierało zdjęcia z erotycznego teatrzyku, ale również z bliżej nie określonych spotkań towarzyskich nowojorskiej bohemy.

Więcej... »

Andrij Bojarov - SITE-SPECIFIC

Materiałem do tego pokazu są przedwojenne negatywy znalezione przeze mnie w dość dziwnych okolicznościach na ulicy w Tallinnie.

Więcej... »