Loli Kantor Poza Lasem - Żydzi w Europie Wschodniej

Próba dotarcia do Żydów, którzy nie wyemigrowali i którzy kultywują tradycje żydowskiego życia tyle lat po II wojnie światowej.

Więcej... »

Czym jest fotografia?

Kuratorzy Centrum Pompidou w Paryżu wybrali sobie za cel szukanie odpowiedzi na tytułowe pytanie wśród praktyków fotografii – samych fotografów.

Więcej... »

Sztuka lat 70. w filmie Józefa Robakowskiego

Józef Robakowski za zadanie postawił sobie odkrycie mentalności aktualnie działających artystów, ujawnienie ich świadomości historycznej”..

Więcej... »

Jerzy Lewczyński Znalezione w Nowym Jorku (1979)

Znalezisko Lewczyńskiego zawierało zdjęcia z erotycznego teatrzyku, ale również z bliżej nie określonych spotkań towarzyskich nowojorskiej bohemy.

Więcej... »

-->