Numer 1 (21) / 96


Wiadomości

 W Muzeum Fotografii w Winterthur w Szwajcarii od 8 czerwca do 18 sierpnia czynna będzie wielka wystawa retrospektywna Edwarda Westona (1886-1956) zawierająca ok. 180 prac: portrety, martwą naturę (m.in. słynne papryki), krajobrazy z chmurami. Edward Weston to jedna z największych postaci w XX wiecznej historii fotografii, wraz z takimi twórcami jak Alfred Stieglitz, Charles Sheeler, Paul Strand, Walker Evans stworzył podstawy amerykańskiego modernizmu. Pokazywał świat bez nadinterpretacji, symbolu, romantyzmu ale wielki wpływ na jego twórczość miała poezja Walta Whitmana. Ostatnio, wraz z powrotem do czystej fotografii obserwuje się ponowny wzrost zainteresowania twórczością Edwarda Westona głównie w krajach europejskich.


* * *


W styczniu br. powstało Stowarzyszenie Fotografów Profesjonalnych Łotwy (LPFA). Przewodniczącym został wybrany Gunars Janaitis. Według pierwszego wydanego biuletynu Stowarzyszenie zrzesza 48 fotografów. Adres: LPFA - Latvian Association of Professional Photographers Palasta 10 1502 RIGA, Łotwa/Latvia


* * *


10 maja nastąpiło otwarcie XXVI Konfrontacji Fotograficznych w Gorzowie Wielkopolskim. Oprócz wystawy ogólnopolskiej "Konfrontacje 96" zaprezentowano wystawy indywidualne Leszka Szurkowskiego z Kanady, Macieja Mańkowskiego z Poznania i wystawę pt. "Zachować Twarz" Tomasza Sikory z Australii, a także "Rysunki - obiekty - fotografie" Grzegorza Przyborka. Odbyło się także seminarium "Fotografia - Reklama - Sztuka" z udziałem Adama Soboty, Stefana Wojneckiego, Jerzego Lewczyńskiego, Krzysztofa Jureckiego.


* * *


"Portraits: An Examination of Identity" to tytuł dużej zbiorowej wystawy w Museum of Contemporary Photography w Chicago, która otwarta będzie 15 czerwca br i potrwa do 3 sierpnia. Jej kuratorem jest Ed Paschke, malarz profesor w Northwestern University postać bardzo znana w środowisku Chicago, twórca tzw unikalnego stylu Chicago-Imagism. Wystawa zawiera prace tak znanych fotografów jak: Diane Arbus, Larry Clark, Robert Frank, Lee Friedlander, Elliot Erwitt, Irving Penn, Joël-Peter Witkin. Wystawa została przygotowana w oparciu o zbiory własne Muzeum, które powstało przy Columbia College Chcago w 1984 roku na bazie istniejącego od 1976 roku Centrum Fotografii. Koncentruje się głównie na tworzeniu zbioru amerykańskiej fotografii współczesnej. Program dzialalności Muzeum wspierany jest przez liczne instytucje prywatne i federalne jak np. Illionois Arts Council czy National Endowment for the Arts.

Foto: Philippe Halsmann* * *


W ostatnich miesiącach ożywiła się działalność wystawiennicza w Instytucie Polskim w Dusseldorfie. W lutym prezentowana tam była wystawa fotograficzna "Polska - Kazachstan - Czeczenia - Sarajewo" przedstawiająca akcję pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej prowadzonej przez Janinę Ochojską. Na zdjęciach Anny Pietuszko, Jerzego Gumowskiego i Piotra Liszkiewicza utrwalone zostały trudy pokonywania wszelkich przeciwieństw jakie zwiazane były z dotarciem do miejsc ogarniętych wojną. 26 kwietnia odbył się w Instytucie kolejny wernisaż. Tym razem Tomasz Kizny współpracownik Gazety Wyborczej i Ośrodka KARTA pokazał efekt swoich dalekich podróży i wieloletnich poszukiwań związanych z łagrami sowieckimi. Tytuł wystawy: Planeta Kołyma - więŸniowie gułagu Rosjanie, Polacy, Niemcy...". Wystawa Tomasza Kiznego zawierała zdjęcia dokumentalne z rosyjskich archiwów z lat 1932-45 oraz zdjęcia współczesne wykonane przez autora w miejscach gdzie znajdowały się łagry, w kopalniach złota, uranu, cynku w okolicach Butugytszagu, Ust-Omczugu, Jagodnoje i nad rzeką Kołymą. Wystawie towarzyszył starannie opracowany w języku niemieckim katalog z licznymi reprodukcjami. Wystawa prezentowana będzie do 26 czerwca br.


* * *


Z okazji X-lecia grupy artystycznej "PAcamera Klub" i V lecia istnienia galerii 28 maja br w Galerii Fotografii "PAcamera" w Suwałkach nastąpiło otwarcie wystawy pt. "PAcamera w drodze". Wystawa jest w większości zbiorem prac realizowanych do wystaw tematyczntch: "Drzewo"(1991), "Kamień"(1993), "Niebo" (1994) i będącej w przygotowaniu wystawy "Droga", jak pisze w zaproszeniu Radosław Krupiński. Środowisko fotografów w Suwałkach zdobyło sobie w ostatnich latach szerokie uznanie w kraju i zagranicą. Członkowie Klubu nagradzani byli w wielu ważnych konkursach ( np. na Konfrontacjach w Gorzowie), prezentowali swoje prace w kraju i zagranicą w ramach wystaw polskiej fotografii współczesnej. Wśród bardziej aktywnych członków tego środowiska należy wymienić Stanisława J.Wosia, Radosława Krupińskiego, Tadeusza Krzywickiego, Marka Sobczaka, Jarosława Borejszo, Piotra Bułanowa. Ze środowiskiem suwalskim mocno związany jest Andrzej Strumiłło, którego prace są również prezentowane na tej jubileuszowej wystawie.


* * *


Międzynarodowe forum na temat współczesnej fotografii pt. "Meeting Place" odbędzie się w Danii w dniach 17 - 21 czerwca br. W forum udział wezmą kuratorzy, artyści, krytycy, dyrektorzy muzeów fotograficznych z całego świata. Głównym organizatorem forum jest dyrektor Muzeum for Fotokunst w Odensee Finn Thrane, a pomysłodawcą i współkuratorem amerykański organizator największej imprezy fotograficznej na świecie, festiwalu FOTOFEST w Houston, USA Fred Baldwin. Przewidziano bardzo bogaty program dyskusujny, spotkania odbywać się będą w trzech miastach w Kopenhadze, Odensee i w Aarhus. Udział w spotkaniach może wziąć każdy kto do 5 czerwca nadeśle aplikację z deklaracją wniesienia opłaty w wysokości 400 DKR (sesja w Kopenhadze) 200 DKR (sesje w Odense lub Aarhus). adres : Museet for Fotokunst, Brandts Passage 37 & 43, DK-5000 Odense C, Denmark - Giro No. 372- 4042 z zaznaczniem: "Meeting Place".


* * *


Znany jest już temat przyszłorocznego festiwalu fotografii FOTOFEIS w Szkocji. Będzie nim SEX. Festiwal odbędzie się w dniach od 9 października do 9 listopada. Tym razem organizatorzy skoncentrują się tylko na czterech głównych miastach Szkocji tj: Glasgow, Edynburgu, Aberdeen i Dundee co ma ułatwić dotarcie do tych miejsc tysiącom miłośników sztuki fotograficznej spoza Szkocji. Ubiegłoroczny festiwal na który składało się ponad 100 wystaw obejrzało blisko 750 tysięcy zwiedzających. Festiwal FOTOFEIS stał się więc obok amerykańskiego FOTOFEST w Houston największą tego typu omprezą na świecie. Do tej pory Polska reprezentowana była tylko przez dwoje w 1993 roku wystawę indywidualną przedstawił Wojciech Prażmowski a w 1995 Zofia Kulik.


* * *

W dniach 19-21 kwietnia br odbył się w Warszawie Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związku Polskich Artystów Fotografików. Nowym Przewodniczącym Związku został wybrany Janusz Kobyliński a przewodniczącym Rady Artystycznej Anna Bohdziewicz.


Spis treści

Copyright © 1997-2004 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2004 Zeta-Media Inc.